Sidhuvudbild

Tankar och mål

Vad är I Ur och Skur för oss på Storkboet!

cirkel-ny-feb-2016.gif Vår grundsyn är att se alla individer på Storkboet och att alla ska bli sedda varje dag.
Därför är våra lämningar på morgonen av stor betydelse, vi vill att alla barn ska bli emottagna av en vuxen, under förutsättning att de andra barnen inte blir åsidosatta, ex vid måltider eller samlingar.
Man ska som barn känna att det känns skönt att någon annan vuxen finns tillhands för mig när mamma eller pappa åker. Barnet ska få bli bekräftat med de känslor som är aktuella just då, ex det är ok att vara ledsen när mamma går, fast vi vet ju att hon måste gå i alla fall. Hon kommer att tänka på dig under dagen och längta tills hon får se dig i kväll igen.
Detsamma gäller vi hämtningar, vi vill att föräldrarna ska få en så bra bild som möjligt av sitt barns dag på förskolan, så att de kan prata med barnet hemma och kunna föra en diskussion med barnet om sin upplevelse av dagen.
Vi tycker att det är viktigt att bekräfta känslor samt att prata känslor under dagen med barnen.

När barnen är osams i en lek, så kan man lyfta att det är ok at vara arg, bara man prata med sin mun och inte med sina armar, man får inte slåss, kan man inte reda ut det själva så måste man kalla på en vuxen.

En annan av våra grundtankar är att barnen inte ska behöva kalla på en vuxen, för helst vill vi att det finns vuxna bland barnen och som ser vad som händer och som kan hjälpa till när det behövs och/eller ge ny näring i en lek när det behövs.

I den fria leken får barnen lära sig att ta hänsyn till varandra, vänta på sin tur, använda hela sin kropp och alla sina sinnen, vi värnar om att leken ska få näring av oss vuxna som finns runt omkring barnen.

Medupptäckande, medagerande, medupplevande och medundersökande ledare är en av I Ur och Skurs grundpelare.

Vi vill att barnen ska få ta del av vår planering och känna sig delaktiga, vi utgår från barngruppen här och nu.

Barnet i centrum är ytterligare en grundsyn som är viktig inom I Ur och Skur.
Vi värnar om våra gamla traditioner och försöker använda oss av många olika uttrycksmedel så att alla barn får en upplevelse med sig av dagen eller händelsen.
Genom att använda oss av olika uttrycksmedel så kommer alla barns erfarenhet upp till ytan, alla kanske inte kan berätta vad de känner eller ser, men de kan rita det eller sjunga det.

Vi vill att barnen ska få uppleva med alla sina sinnen.