Sidhuvudbild

Om oss

Att vara barn på I Ur och Skur Storkboet

Det ska vara roligt och spännande att vara barn på I Ur och Skur Storkboet. Här utgår vi ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi upptäcker och upplever med alla våra sinnen i alla aktiviteter, både ute och inne. Här ser vi inte bara gruppen utan även individen i gruppen, det är viktigt att alla känner sig trygga och att barnen får vara barn.

18985_475794715906705_2418946935300162921_n.jpg

image.jpeg "Det är ute i verkligheten, i utemiljön, i landskapet som människor lär bäst. Det är där man upplever med alla sinnen och både ser, hör, känner, smakar och förnimmer. Det främjar både nyfikenhet, kreativitet och samarbete, väcker känslor och får oss att bry oss om vår miljö, natur - och kulturlandskapet och vår egen historia." Anders Szczepanski LiU.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in