Sidhuvudbild

Om förskolan

I Ur och Skur Storkboet

14282_446245608861616_3623496570820060575_n.jpg I Ur och Skur Storkboet är ett personalkooperativ som drivs som ekonomisk förening, av Malin Fredriksson och Lotta Forsberg.
Förskolans vision är ”Barns lärande genom upplevelser”
Förskolan får bidrag från Sjöbo kommun till förskoleverksamheten, och förskolan följer reglerna utifrån maxtaxan och allmän förskola. Vi driver också verksamheten utifrån Friluftsfrämjandets krav att få kalla sig I Ur och Skur förskola. Idén i denna pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.
Våra öppettider är 6.00-17.15, övriga krav eller regler står i vårt kontrakt som föräldrarna skriver på vid inskolningen.