Sidhuvudbild

GDPR

Hantering av personuppgifter
Den 25 Maj 2018 träder nya lagar i kraft inom hela EU och alla företag behöver redovisa hur man använder kundernas personuppgifter. Förskolan arbetar med med en personuppgiftspolicy för vårdnadshavare och en för anställda.
Det går bra att maila oss om ni vill ha mer information kring dessa; storkboet@telia.com