Sidhuvudbild

Avdelningar

Bikupan och Myrstacken

På Storkboets förskola är det 41 barn inskrivna, förskolan har två hus.
Bikupanhuset där de yngre barnen vistas har 17 barn inskrivna i åldrarna från 1 -3 år. Barnen är indelade i olika grupper inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet. De yngsta barnen är i Frö gruppen och när man fyller två blir man en knopp
På Bikupan arbetar 5 pedagoger.

När man har blivit tre så flyttar man över till Myrstacken huset, där vistas 16 barn, 8 Röda Knyttar och 8 gula knyttar där arbetar 3 pedagoger.

När man bli Mullebarn så är man i Mullekojan, (i grillkåtan och med bussarna) där vistas 8 barn och 1 pedagog.

ny-ius-bild-farg.jpg