Sidhuvudbild

Allmän förskola

September till maj, fr.o.m. hösten, året som barnet fyller tre år har alla barn på förskolan 15h avgiftsfri tid. Avgiften reduceras-
När man är "15-timmars-barn", (hemma för småsyskon, arbetslösa föräldrar) och är på förskolan max 15h/vecka, har man ett val. Om man väljer att barnet stannar hemma under lov som t.ex. höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov är dessa 15 h avgiftsfria.
Om man i efterhand kommer på att man måste ha barnomsorgstid kostar detta full avgift under sommarlovets tre månader, juni, juli, augusti och 75kr/dag övriga lov.
Detta måste meddelas oss minst två veckor i förväg och dessutom före den 25:e i månaden före.
För att våra barn ska följa skolårets närvaro håller vi inte så hårt på 1 juni resp. 1 september. Sommarlovet börjar ca en vecka in i juni och förskolan börjar igen ca halva augusti.
Datum meddelar vi er inför varje sommarlov.